Linux编译安装nodejs

nodejs越来越火,今天来安装一下nodejs,首先进入nodejs的官网 http://www.nodejs.org/然后进入http://www.nodejs.org/download/。我们采用源代码安装:

cd /usr/local/src
wget http://nodejs.org/dist/v0.10.29/node-v0.10.29.tar.gz
tar -zxf node-v0.10.29.tar.gz
cd node-v0.10.29
./configure
make && make install

安装过程还是非常简单的.开始nodejs之旅吧。

 

Yoyo 「二是一种不三不四的态度」

男 1990.12.22 429660248@qq.com